ODPIS 1% OD PODATKU ZA ROK 2020

 

Szanowni Państwo

Zwracamy  się  do  Państwa  z  gorącym  apelem,  abyście  korzystali  z  prawa  przekazania  odpisu w  wysokości  1%  rocznego  podatku  i  wspólnie  nieśli  pomoc  dzieciom i  placówce oświatowej,do której uczęszcza Państwa dziecko.

Rozliczając podatek dochodowy za rok 2020 możecie Państwo przekazać 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Jak to zrobić:

Chcąc przekazać 1% podatku dla wybranej placówki oświatowejza pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

 w części ,,K”:

-w rubryce 132 nr KRS 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

-w rubryce 133 kwotę odpisu 1% od podatku;

w części ,,L”:

-w rubryce 134 nazwę i adres placówki oświatowej,której chcemy przekazać odpis 1% podatku.

Np. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4  UL. BYDGOSKA 34 87-100 TORUN

(Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!!!)

-w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia X.

1% PODATKU