Rekrutacja 2017

Uwaga !!!

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola będą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w dniach od 12.04.2017 r. do 18.04.2017 r. Deklaracje dostępne będą u nauczycieli poszczególnych grup od 12.04.2017r.