PRZERWA WAKACYJNA

Informujemy, że przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 4 będzie w terminie od 29.06.2020 - 26.07.2020 r. Zainteresowani Rodzice udziałem dziecka w zajęciach podczas przerwy wakacyjnej w placówkach zastępczych proszeni są o wpisanie na listę u nauczyciela w grupie do dnie 20.12.2019 r. do godziny 15.00.


Informacja o liczbie dzieci potrzebujących opieki w czasie, kiedy przedszkole będzie nieczynne zostanie przekazana do Wydziału Edukacji UM Torunia. Wydział Edukacji opracuje plan wskazań do przedszkoli zastępczych. Następnie Przedszkole poinformuje Rodziców o przydzielonym przedszkolu zastępczym. 


Rodzice, któzy zadklarują udział dziecka w zajęciach podczas przerwy wakacyjnej, a nie skorzystają z miejsca będą zobowiązani pisemnie zawiadomić przedszkole zastępcze o tym fakcie na dwa dni przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej.

 

 

 

 


Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwała od 08.07 do 02.08.2019 r.

 


Poniżej zamieszczamy terminy przerw w pracy wszystkich przedszkoli publicznych, niepublicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.