Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 2021-2022

Zgodnie z art. 158 ust. 1 upo oraz z § 11baa ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , z którego wynika, że w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa m.in. w ww. art. 158 ust. 1 upo, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek, poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji:

lista kandydatów 1 


lista kandydatów 2


lista kandydatów 3


lista kandydatów 4


Jeśli Państwa dziecko widnieje na liście kandydatów zakwalifikowanych, konieczne jest

"Potwierdzenie woli" od 06.04.2021 od godziny 12:00 do 14.04.2021r. do godziny 15:00.

UWAGA! Brak złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!


Rodzic ma do wyboru dwa sposoby potwierdzenia woli w jednostce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.


 SPOSÓB 1

  1. Pobierz druk potwierdzenia woli. Znajdziesz go w systemie naboru elektronicznego w zakładce pliki do pobrania – dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem:
    https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/
  2. Druk  potwierdzenia woli wydrukuj. Jeżeli nie masz drukarki i nie możesz wydrukować druku sporządź dokument odręcznie, dbając  aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze.

  3. Druk potwierdzenia woli wypełnij odręcznie,  za wyjątkiem numeru PESEL dziecka. Podpisz ręcznie czytelnym podpisem rodzica/rodziców (imię i nazwisko/imiona i nazwiska).

  4. Wypełniony druk zeskanuj  lub zrób jego zdjęcie.

  5. Skan lub zdjęcie prześlij pocztą elektroniczną na adres e-mail jednostki oświatowej,  do której kandydat został zakwalifikowany (adresy  e-mail znajdują się w systemie naboru elektronicznego). 

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia  prosimy wysłać elektronicznie na adres przedszkola  pm4@interia.pl

SPOSÓB 2

 polega na złożeniu podpisu elektronicznego (profil zaufany/podpis kwalifikowany) i skutkuje od razu odnotowaniem potwierdzenia woli w systemie, ponieważ znamy tożsamość osoby wykonującej tę czynność

 LUB
 polega na dostarczeniu poprzez system VULCAN  dokumentu z oświadczeniem podpisanym w sposób tradycyjny, np. skanem lub zdjęciem takiego oświadczenia.


Szczegółowe informacje poniżej:

INSTRUKCJA POTWIERDZENIA WOLI


Wzór potwierdzenia woli znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania" na stronie naboru VULCAN lub  TUTAJ