Główny kierunek pracy wychowawczo - dydaktycznej na rok szkolny 2019/2020

"Aktywizowanie i motywowanie dziecka do samodzielności, odpowiedzialności i współpracy poprzez wdrażanie innowacyjnych działań edukacyjnych"