Główny kierunek pracy wychowawczo - dydaktycznej na rok szkolny 2021/2022"Wspieranie rozwoju mowy dziecka poprzez

aktywny kontakt ze światem przyrody""Tworzenie warunków do wzmacniania rozwoju

społeczno - emocjonalnego dziecka"