Główny kierunek pracy wychowawczo - dydaktycznej na rok szkolny 2023/2024

Przedszkolak twórcą i artystą”

Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dziecka

w różnych formach działalności:

literackiej, teatralnej, muzycznej i plastycznej.