Główny kierunek pracy wychowawczo - dydaktycznej na rok szkolny 2022/2023"Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia ruchowe z zakresu małej i  dużej motoryki"