Główny kierunek pracy wychowawczo - dydaktycznej na rok szkolny 2020/2021

"Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dziecka poprzez muzykę i literaturę."