STARSZACY

Starszacy – 5 - 6 latki


Nauczyciele: pani Lonia i pani Kasia


Starszacy to grupa dzieci 5 – 6 letnich, z przewagą tych starszych, 5 latków jest zaledwie sześcioro. Razem oddział liczy 25 przedszkolaków. Dzieci są pogodne, radosne, lubią wspólnie bawić się, chętnie chodzą do przedszkola. Starszacy to dzieci bardzo rozśpiewane i roztańczone. Są bardzo sprawne ruchowo, manualnie, lubią prace plastyczne, matematykę, zabawy i zajęcia ruchowe. Dzieci samodzielnie potrafią odpowiednim kolorem dnia zaznaczyć obecność, również odszukać swoje imię wśród innych. Nadzorują rytm dnia, zaznaczają suwakiem poszczególne wydarzenia, coraz lepiej orientują się w czasie, kontrolują go za pomocą zegara daltońskiego.

W każdy poniedziałek Starszacy otrzymują zadania na wykonanie których mają cały tydzień. Realizują je w dowolnym, wybranym przez siebie czasie ale najpierw,zaznaczają na tablicy w jakie dni tygodnia planują je wykonać. Po wykonaniu zadania dzieci pokazują efekty nauczycielce              i zaznaczają na tablicy zrealizowane zadanie odpowiednim magnesem. Starszacy bardzo dobrze radzą sobie z planowaniem, uczą się odpowiedzialności, są samodzielne i zaradne.