BIEDRONKI

Biedronki 5 latki
Nauczyciele: pani Zosia i pani Kasia

Grupa liczy 22 dzieci, wśród których jest 8 dziewczynek i 14 chłopców. Są to dzieci 5-letnie, które tworzą grupę żywą i aktywną. Dobrze radzą sobie z czynnościami samoobsługowymi. Podporządkowują się zasadom współżycia w grupie. Większość dzieci potrafi współdziałać z grupą. Są koleżeńskie oraz dostrzegają potrzeby kolegów i koleżanek. Potrafią pełnić dyżury i robią to bardzo chętnie. Biedronki bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw.