Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI prowadzony jest przez p. mgr Katarzynę Ginter. Zajęcia rozwijają u dzieci zainteresowanie językiem obcym oraz kulturą innego kraju. Wzbogacane są pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania. Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie.

SZKOŁA PAMIĘCI prowadzona jest raz w tygodniu przez p. Alinę Kłodawską. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program dostosowany do poszczególnych grup wiekowych, na różnych poziomach zaawansowania. Program zakłada rozwijanie pamięci wzrokowej, słuchowej, dotykowej i ruchowej. Wykwalifikowana trenerka ćwiczy z dziećmi koncentrację uwagi, uczy mnemotechnik, rozwijaja wyobraźnię, a wszystko odbywa się w przyjaznej i wesołej atmosferze. Treningi prowadzone w przedszkolach już od najmłodszych lat rozwijają potencjał dzieci i zapewniają dobry start w edukacji szkolnej.

RYTMIKA prowadzona jest przez p. mgr Tomasz Kamiński.  Celem zajęć jest rozwój dziecka w sferze muzyki i ruchu, tzw. budzenie zamiłowania do muzyki, nauka śpiewania piosenek, kształcenie słuchu, tempa, rytmu, pamięci muzycznej. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw muzycznych, zarówno klasyczych, jak i nowatorskich (tj. elementy strojów i tańców z różnych stron świata i kultur). Wymaga to systematycznej pracy na każdych zajęciach i zaangażowania uczniów.

TAŃCE prowadzi p. Jolanta Woińska dyplomowany nauczyciel Królewskiego Towarzystwa Nauczycieli Tańca Wielkiej Brytanii (ISTD) , członek Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego (PZST), członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT). Program nauczania obejmuje tańce takie jak: układy dyskotekowe, rock and roll, cha-cha, polka, macarena, walc angielski. Dzieci poprzez taniec ćwiczą koordynację ruchową, uwrażliwiają się na muzykę, kształtują właściwą sylwetkę, pokonują nieśmiałość, rozwijają zdolności artystyczne oraz odkrywają swoje talenty.

SZACHY prowadzone są przez p. Piotra Graczyka ze Szkoły Szachowej Gambit. Realizacja programu pozwoli uczniom na prawidłowe rozegranie całej partii szachowej z zastosowaniem motywów taktycznych poznanych na zajęciachCelem zajęć jest rozwój takich sfer jak umiejętność logicznego oraz abstrakcyjnego myślenia, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, a także trening pamięci oraz koncentracji. Nauka gry w szachy wspiera także kształtowanie pozytywnych cech u dzieci takich jak odpowiedzialność za podjęte decyzje, cierpliwość czy radzenie sobie ze stresem oraz niepowodzeniami.

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE - prowadzone są przez p. mgr Katarzynę Brodowską przy tablicy interaktywnej firmy SMART Board. Stymulują one rozwój intelektualny dzieci, rozwijają spostrzegawczość i logiczne myślenie. Program zajęć multimedialnych wspiera rozwój pojęć matematycznych u dzieci, kształtuje umiejętność głoskowania, czytania i pisania. Interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch.

WARSZTATY MAŁEGO BADACZA - prowadzone są przez mgr biologii ogólnej i molekularnej Grażynę BartoszakPrzedmiotem doświadczeń Małego Badacza jest świat przyrody ożywionej i nieożywionej. Dzieci podczas zajęć dokonują obserwacji biologicznych oraz wykonują doświadczenia z dziedziny fizyki, geografii i chemii. Eksperymentalny charakter warsztatów wzbudza wiele emocji wśród dzieci dzięki czemu w sposób przyjemny i naturalny zgłębiają one zagadnienia nauk ścisłych.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

  • logoterapia
  • profilaktyka logopedyczna

prowadzone są przez logopedę mgr Jolantę Szumną. Zajęcia są realizowane w oparciu o program profilaktyki logopedycznej. Mają na celu usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy oraz prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

JĘZYK FRANCUSKI  zajęcia prowadzone są metodą LES PETITS FRANCAIS przez p. dr Grażynę Olszaniec. Na zajęciach dzieci odkrywają język francuski w sposób zupełnie naturalny, tak jak język ojczysty: poprzez śmiech, zabawę, wszystkie zmysły, ruch, taniec i śpiew. Dzieciom towarzyszą dwa sympatyczne pluszaki: Owca Minia oraz jej przyjaciel Pies Yaroslav. Nauka odbywa się od razu przydatnymi w życiu codziennym dzieci zdaniami, które pozwalają im wyrazić ich potrzeby, emocje czy gusta, a także rozumieć kontekst i sens poleceń, reagować na nie i doskonale się bawić.


Więcej o metodzie http://petitefrance.pl/lespetitsfrancais/PIŁKA NOŻNA - zajęcia dla dzieci 6-letnich prowadzone są przez trenerów Klubu Elana.


JĘZYK CHIŃSKI zajęcia dla chętnych dzieci 6-letnich prowadzone są od 15.10.18 przez studentkę z Chin.