Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI prowadzony jest dwa razy w tygodniu przez p. Beatę Rysiewską i p. Katarzynę Kozyrę-Marchlewską. Zajęcia są realizowane w oparciu o autorski program nauczania języka angielskiego. Zajęcia wzbogacane są pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania. Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie.

SZKOŁA PAMIĘCI prowadzona jest raz w tygodniu przez p. Alinę Kłodawską. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program dostosowany do poszczególnych grup wiekowych, na różnych poziomach zaawansowania. Program zakłada rozwijanie pamięci wzrokowej, słuchowej, dotykowej i ruchowej. Wykwalifikowana trenerka ćwiczy z dziećmi koncentrację uwagi, uczy mnemotechnik, rozwijaja wyobraźnię, a wszystko odbywa się w przyjaznej i wesołej atmosferze. Treningi prowadzone w przedszkolach już od najmłodszych lat rozwijają potencjał dzieci i zapewniają dobry start w edukacji szkolnej.

RYTMIKA prowadzona jest przez p. mgr Tomasza Kamińskiego, nauczyciela z 20-letnim stażem pedagogicznym, absolwenta  Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Celem zajęć jest rozwój dziecka w sferze muzyki i ruchu, tzw. budzenie zamiłowania do muzyki, nauka śpiewania piosenek, kształcenie słuchu, tempa, rytmu, pamięci muzycznej. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw muzycznych, zarówno klasyczych, jak i nowarorskich (tj. elementy strojów i tańców z różnych stron świata i kultur). Wymaga to systematycznej pracy na każdych zajęciach i zaangażowania uczniów.

ROBOTYKA - szczegóły dotyczące programu w ramach zajęć dodatkowych już wkrótce! 

TAŃCE - szczegóły dotyczące programu w ramach zajęć dodatkowych już wkrótce! 

SZACHY - szczegóły dotyczące programu w ramach zajęć dodatkowych już wkrótce! 

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE - prowadzone są przez p. mgr Katarzynę Brodowską przy tablicy interaktywnej firmy SMART Board. Stymulują one rozwój intelektualny dzieci, rozwijają spostrzegawczość i logiczne myślenie. Program zajęć multimedialnych wspiera rozwój pojęć matematycznych u dzieci, kształtuje umiejętność głoskowania, czytania i pisania. Interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch.

WARSZTATY MAŁEGO BADACZA - szczegóły dotyczące programu w ramach zajęć dodatkowych już wkrótce!ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

  • logoterapia
  • profilaktyka logopedyczna

prowadzone są przez logopedę p. Jolantę Szumną. Zajęcia są realizowane w oparciu o program profilaktyki logopedycznej. Mają na celu usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy oraz prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Harmonogram zajęć dodatkowych w poszczególnych grupach