Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI prowadzony jest przez p. mgr Katarzynę Ginter. Zajęcia rozwijają u dzieci zainteresowanie językiem obcym oraz kulturą innego kraju. Wzbogacane są pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania. Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie.

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE - prowadzone są przez p. mgr Katarzynę Brodowską przy tablicy interaktywnej firmy SMART Board. Stymulują one rozwój intelektualny dzieci, rozwijają spostrzegawczość i logiczne myślenie. Program zajęć multimedialnych wspiera rozwój pojęć matematycznych u dzieci, kształtuje umiejętność głoskowania, czytania i pisania. Interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

  • logoterapia
  • profilaktyka logopedyczna

prowadzone są przez logopedę mgr Jolantę Szumną. Zajęcia są realizowane w oparciu o program profilaktyki logopedycznej. Mają na celu usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy oraz prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.