Historia przedszkola

04.12.1964Otwarcie Przedszkola Państwowego Nr 19 przy ul. Bydgoskiej (dawny budynek Szkoły  Podstawowej Nr 13. Dyrektorem przedszkola została pani Helena Zielińska.
01.09.1974Powiększenie przedszkola do siedmiu oddziałów. Połączenie z Przedszkolem nr 8, które zostało zlikwidowane.
03.04.1976Zjazd dyrektorów przedszkoli z Poznania na terenie naszej placówki.
16.01.1978 Przedszkole 9-oddziałowe. Powstanie oddziału dla dzieci niepełnosprawnych
06.06.1984Odwiedziny gości z Getyngi - aktorka Gabriele Schunke i lalka "Czapka".
04.12.1984 Uroczyste obchody związane z XX-leciem przedszkola.
21.01.1985 Nawiązanie współpracy z Dziecięcym Domem Opieki Społecznej (trwającej do dnia dzisiejszego).
1975-1985Przedszkole ćwiczeń dla słuchaczek Studium Wychowania Przedszkolnego.

01.09.1991

Powiekszenie się przedszkola o zerówki z podstawą programową. Były to dwa oddziały w Szkole Podstawowej Nr 21. Przedszkole liczyło 14 oddziałów. Powitanie nowego dyrektora - Anny Sadowej.
01.09.1993 Zmiana nazwy z Państwowego Przedszkola Nr 19 na Miejskie Przedszkole Nr 4.
01.09.1995Przedszkole liczy 13 oddziałów, w tym dwie zerówki mieszczące się w przedszkolu niepublicznym "Leśny Ludek".
01.09.1996Przejście oddziałów "O" z "Leśnego Ludka" do naszego budynku. W tym czasie przedszkole ponownie liczyło 14 oddziałów.
31.08.1998Uroczyste pożegnanie dyrektora Anny Sadowej.
01.09.1998Objęcie stanowiska dyrektora w drodze konkursu przez panią Bogusławę Chętkowską.
10.05.1998 I Przegląd Interpretacji Przedszkolnej zorganizowany w naszym przedszkolu.
18.12.1998Uroczyste obchody 35-lecia Przedszkola Miejskiego Nr 4. Otwarcie sali komputerowej w przedszkolu.
03.09.2001 Rozpoczęcie działalności Koła Sportowego „Biegusek".
17.10.2001Wprowadzenie w tradycję przedszkola Pasowania na 6-latka.
01.09.2008 Objęcie stanowiska dyrektora w drodze konkursu przez panią Halinę Jankowską.
2010-2011 Kompleksowy remont budynku Przedszkola w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.