Szanowni Rodzice!!!

Informuję, że od 18 maja Przedszkole zostało uruchomione. Dzieci zostały przyjęte na wniosek rodzica o powrocie dziecka do przedszkola. Przedszkole uruchamia w okresie pandemii 6 grup po 6 dzieci, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN. Placówka dysponuje 36 miejsc. Na wnioski o powrocie dziecka z dniem 25 maja 2020 r. czekamy do 20 maja (środa) do godz. 15.00. Rodzice dzieci, które uczęszczają obecnie, nie wypełniają wniosku.Jeżeli liczba zgłoszeń będzie przekraczała liczbę miejsc tow nioski zostaną zweryfikowane przez komisję. Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyka zagrożeń oraz obowiązków bezwzględnie ciążących na Państwu, jako rodzicach oraz na pracownikach przedszkola.


Z poważaniem


Halina Jankowska


Dyrektor Przedszkola


WNIOSKI PRZESYŁAMY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!


WNIOSEK