Deklaracja dostępności

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

STRONA 1

STRONA 2

STRONA 3

STRONA 4

STRONA 5

Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola: www.pm4torun.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie Nr 4
ul. Bydgoska 34
87-100 Toruń

tel: 56 622 56 36
e-mail: pm4@interia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
  • nie wszystkie linki do treści posiadają opisy alternatywne

Powody wyłączenia:

  • cześć treści pochodzi ze strony, która została utworzona przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • administratorzy dokładają starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Ułatwienia na stronie internetowej:

  • podświetalne linki
  • wysoki kontrast zamieszczanych treści - białe tło, czarne/ciemno szare litery
  • treści w formie tekstowej umożliwiającej użycie czytników
  • możliwość powiększania liter z poziomu przeglądarki

Strona Przedszkola nie posiada wersji mobilnej.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-11

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Dyrektor Przedszkola - kontakt: tel: 56 622 56 36, e-mail: pm4@interia.pl

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy. Z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Aby wejść do budynku należy pokonać 1 stopień ( brak dostępnego podjazdu ) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Budynek jest trzykondygnacyjny ( piwnica, parter, I piętro) nie posiada wind osobowych, w korytarzach nie wydzielono stref kontroli.

Ze względu na architekturę budynku ( budynek wpisany do rejestru zabytków ) i sprawowanie pieczy przez konserwatora zabutków nie uwzględniono podjazdu ani windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Na terenie przedszkola nie ma parkingu dla samochodów osobowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na brak powierzchni.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.