Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 4
ul. Bydgoska 34
87-100 Toruń

Dyrektor Przedszkola: Halina Jankowska

Telefon: 56 622 56 36

Email:  pm4@interia.pl 

Adres strony internetowej: www.pm4torun.pl

Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 6:00 – 16:30

 

IOD: Jakub Rutkowski
telefon: 56 611 89 92
email:  j.rutkowski@tcuw.torun.pl lub rodo1@tcuw.torun.pl

Organ prowadzący:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Delegatura w Toruniu