Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 4
ul. Bydgoska 34
87-100 Toruń

 

Telefon: 56 622 56 36
Email:  pm4@interia.pl 

 

Dyrektor Przedszkola: Halina Jankowska

IOD: Magdalena Lorenc
telefon: 56 611 89 92
email: rodo1@tcuw.torun.pl

Organ prowadzący:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Delegatura w Toruniu