Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 4
ul. Bydgoska 34
87-100 Toruń

tel.: 56 622-56-36
e-mail: pm4@interia.pl

1.Organ prowadzący przedszkole:


Urząd Miasta Torunia, Wydział Edukacji ul.Fałata 39; tel: 56 611-88-20


2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy; Delegatura w Toruniu; ul.Moniuszki 15/21; tel: 56 620-00-65

 

 

tu jesteśmy