STYCZEŃ 2024

DATA

WYJŚCIE, UROCZYSTOŚĆ

GRUPA

KOSZT

08.01

 

09.01

 

 

 

12.01

 

18.01

 

19.01

 

 

19.01- 26.01 

AUDYCJA MUZYCZNA PT. ZIMOWE OPOWIEŚCI


CSW ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

 

CSW ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

 

DZIEŃ BAŁWANA

 


SPOTKANIE Z PENSJONARIUSZAMI DDPS W TORUNIU


SPOTKANIE Z SENIORAMI UROCZYSTOŚĆ W GRUPACH Z OKAZJI "śWIĘTA BABCI I DZIADKA"

WSZYSTKIE ODDZIAŁY


BIEDRONKI

 

 

SZKOLNIACY
 


SZKOLNIACY

 


WSZYSTKIE ODDZIAŁY