Współpraca z instytucjami

Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki którym możemy uatrakcyjnić proces dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy. Celem tej współpracy jest: rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci, kształtowanie postaw społecznie pożądanych, nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci, poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą  na rzecz dzieci, zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego. Współpracujemy z:

 • Szkołą Podstawową Nr 7
 • Szkołą Podstawową Nr 13
 • Zespołem Szkół Muzycznych
 • Dziennym Domem Opieki Społecznej
 • Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego
 • Muzeum Okręgowym
 • Teatrem „Zaczarowany Świat” 
 • Teatrem "Baj Pomorski"
 • Pocztą Polską
 • Wojewódzką Biblioteką Publiczną
 • Książnicą Miejską im. M. Kopernika Filia nr 3
 • Miejskim schroniskiem dla zwierząt
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Instytutem Pedagogiki UMK
 • Muzeum Etnograficznym
 • Planetarium
 • Miejskim Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej