Umowy

Ewidencja umów cywilnoprawnych zawieranych przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu od 1.01.2015 r.

L.p.Numer
umowy
Kontrahent Wartość
umowy
Data 
zawarcia
Obowiązuje 
od
 Obowiązuje 
do
Przedmiot 
umowy
 1. 1/2015/2016  Centrum Edukacji Dolny Śląsk -
placówka wychowania
pozaszkolnego 
 47,00 za godz. 31.08.2015  01.09.2015  30.06.2016 zajęcia dodatkowe z rytmiki             
 2. 2/2015/2016 Ewa Kozłowska COOKIE 48,00 za godz. 31.08.2015 01.09.2015  30.06.2016 zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 
 3. 3/2015/2016 KALA Szkoła Pamięci Alina Kłodawska 47,00 za godz. 31.08.2015 01.09.2015  30.06.2016 zajęcia dodatkowe ze szkoły pamięci
 4. 4/2015/2016KAMA FIT Kamila Fedorowska  48,00 za godz. 02.09.2015 01.09.2015  30.06.2016 zajęcia dodatkowe z tańca zumby
 5. 5/2015/2016Centrum Edukacyjne "Mały badacz"  48,00 za godz. 01.09.2015 01.09.2015  30.06.2016 zajęcia dodatkowe "Warsztaty małego badacza"
 6. 1/2016/2017 Centrum Edukacyjne "Mały badacz"  48,00 za godz. 30.08.2016 01.09.2016 30.06.2017 robotyka, warsztaty ma lego badacza, rytmika
 7. 2/2016/2017 KALA Szkoła Pamięci Alina Kłodawska  47,00 za godz. 30.08.2016 01.09.2016 30.06.2017 szkoła pamięci
 8. 3/2016/2017Szkoła szachowa Anna Żebrowska  48,00 za godz. 30.08.2016 01.09.2016 30.06.2017 szachy
 9. 4/2016/2017Robin - Proffesional English Beata Rysiewska  48,00 za godz. 05.09.2016 05.09.2016 30.06.2017 j. angielski
 10. 5/2016/2017Szkoła Tańca - Jolanta Woińska 48,00 za godz. 30.08.2016 01.09.2016 30.06.2017 tańce