Umowy

Ewidencja umów cywilnoprawnych zawieranych przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu od 

L.p.Numer
umowy
Kontrahent Wartość
umowy
Data 
zawarcia
Obowiązuje 
od
 Obowiązuje 
do
Przedmiot 
umowy
 1.      
 2. 

 3.


 4.
 

 

 5. 

 6.


 7.


 


 8.
 
 


 9.
 . 10.