POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

 

 

 

 

 

 

PORADINIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Informacja dla dzieci i Rodziców o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu  w okresie ferii zimowych.

Przypominamy że cały czas funkcjonuje bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii powstała też poradnia on-line

„Zawsze jest jakieś wyjście”,

która rozpoczęła swoją działalność 1.01.2021 r.

 

Pozdrawiam serdecznie.

Alina Jaworska

wz.  Dyrektora PPP w Toruniu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

 • Infolinia dla dzieci i młodzieży czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 
  tel. 514 333 989.
 • We wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00 pracownicy PPP pełnią dyżur telefoniczny dla rodziców tel. 509 919 079.
 • Możliwość spotkania w Poradni z terapeutą w sytuacji kryzysowej. W celu ustalenia terminu wizyty należy zgłosić się telefonicznie do rejestracji tel. 56 622 46 17 lub 798 855 963.

 

 

 

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu  
w okresie stanu epidemii
 


W trosce o zdrowie  i bezpieczeństwo klientów w okresie stanu epidemii proponujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:


1. DLA NAUCZYCIELI

 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
 • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
 • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
 • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej.

2. DLA UCZNIÓW

 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • dbania o zdrowie psychiczne, planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line, 
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
 • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
 • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.

3. DLA RODZICÓW

 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
 • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
 • trudności edukacyjnych,
 • trudności wychowawczych
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem
 • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
 • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,
 • konsultacje zaburzeń integracji sensorycznej,
 • konsultacje logopedyczne, wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii wwrd niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni

Zgłoszenia na badania proszę kierować na adres sekretariat@ppp.torun.pl (druki do pobrania na stronie www.ppp.torun.pl zakładka: wzory druków).

Sprawy dotyczące pomocy (pytania, prośby, wskazówki do pracy z dzieckiem) prosimy kierować na adres  pomoc.poradnia@ppp.torun.pl

 

Specjaliści  poradni są dostępni pod numerami telefonu: 56 622 29 91, 56 622 46 17 oraz 798 855 963  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Uwaga: numery telefonów 56 622 29 91 i 56 622 46 17 są numerami stacjonarnymi, które działają z wykorzystaniem internetu. Mają miejsce sytuacje, kiedy występują trudności z funkcjonowaniem internetu – wówczas połączenia na te numery nie działają (mimo że sygnał słyszany w słuchawce sugeruje wolną linię). W takich sytuacjach prosimy kontaktować się na numer mobilny 798 855 963.

W zmienionej formule kontynuujemy konsultacje z zakresu poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, które wcześniej odbywały się na terenie szkół i przedszkoli. W każdy poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 16.00 -18.00 specjaliści poradni pełnią dyżury konsultacyjne pod numerem 509 919 079.

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji wsparcia. Staramy się pomóc w każdej zgłaszanej potrzebie.

(-)
Alina Jaworska
Wicedyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu

 
 

 


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W TORUNIU

ZAPRASZA

do korzystania z porad psychologiczno-pedagogicznych

DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

 


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6)


telefon 56 6222991ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO M.IN. WTEDY, GDY NIEPOKÓJ BUDZI DZIECKO W ZAKRESIE EDUKACJI LUB ZACHOWANIA, GDY NIE WIADOMO JAK DZIECKU POMÓC, JAK Z NIM POSTĘPOWAĆ LUB TEŻ JAKĄ POMOC (I JAK) MOŻNA UZYSKAĆ W NASZEJ PORADNI.

Spotkanie ze specjalistą dostępne jest dla każdego rodzica i nauczyciela – nieodpłatnie, bez skierowania, bez wcześniejszego umawiania, bez rejonizacji.

Konsultacje prowadzimy w dniach zajęć edukacyjnych w szkołach – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. W celu upewnienia się, że punkt działa w wybranym przez Państwa terminie – zachęcamy do odwiedzenia www.ppp.torun.pl zakładka OGŁOSZENIA/AKTUALNOŚCI (tam zamieszczamy informacje o ewentualnych zmianach organizacyjnych).


Dzień dobry!

W związku z COVID 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie świadczy grupowych form pomocy bezpośredniej na terenie poradni, szkół i  przedszkoli, w zamian proponujemy formy pomocy realizowane  on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Oferta zajęć dostępna jest na naszej stronie, podaję Państwu link https://ppp.torun.pl/oferta-zajec-on-line/

Proszę o udostępnienie informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom.

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                            Alina Jaworska

                                                                           Wz. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

                                                                                                                   w Toruniu