POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Dane kontaktowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu

87-100 Toruń

ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6

Działalność poradni

TEREN DZIAŁANIA Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu obejmuje Gminę Miasta Toruń.

Oznacza to, że przyjmujemy dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli i szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasta Toruń. Jeśli dzieci lub młodzież nie uczęszczają do żadnego przedszkola lub szkoły wówczas przyjmujemy je, gdy zamieszkują w Toruniu.

GODZINY PRZYJĘĆ    -    PORADNI

poniedziałek8:00 – 16:00
wtorek8:00 – 16:00
środa8:00 – 18:00
czwartek8:00 – 18:00
piątek8:00 – 14:00

 

 DO ZADAŃ PORADNI NALEŻY

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

POWIERZONE NAM ZADANIA realizujemy poprzez  diagnozę, poradnictwo, działalność  profilaktyczną  oraz udzielanie pomocy bezpośredniej w zakresach:

 • gotowości szkolnej dzieci,
 • ogólnych lub specyficznych trudności w uczeniu się,
 • szczególnych zdolności uczniów poprzez opiniowanie indywidualnego toku i programu nauki,
 • poradnictwa zawodowego dla młodzieży młodzieży szkół podstawowych i szkół średnich,
 • zaburzeń rozwojowych, w tym różnego rodzaju niepełnosprawności – kształcenie specjalne,
 • zaburzeń funkcjonowania dziecka w rodzinie i szkole/przedszkolu – zakłóceń w rozwoju emocjonalnym oraz społecznym,
 • zaburzeń rozwoju mowy.

W wyniku przeprowadzonych czynności diagnostycznych formułujemy ustną poradę psychologiczno – pedagogiczną skierowaną do rodzica zawierającą informacje o funkcjonowaniu dziecka oraz wskazówki, jakie formy pomocy byłyby wskazane dla dziecka, w tym także, gdzie tę pomoc można otrzymać. Zazwyczaj formułujemy także opinię lub orzeczenie (dokument w formie pisemnej), opisujące funkcjonowanie dziecka, uwarunkowania i mechanizmy jego aktualnej sytuacji edukacyjnej i/lub wychowawczej oraz zawierające zalecenia i wskazówki do pracy z dzieckiem w domu i placówce oświatowej (szkole/przedszkolu). Określamy także optymalne formy kształcenia.

Kolejnym sposobem realizacji ZADAŃ PORADNI jest wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (informacje dostępne w zakładce: WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK).

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DO PORADNI


DLA RODZICÓW

Rodzicom oferujemy wsparcie w postaci:

 • udzielamy porad w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, z problemami wychowawczymi, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami w rozwoju, dyslektycznym, z wadą wymowy, z niepełnosprawnościami
 • oferujemy pomoc w wyborze szkoły i zawodu
 • udzielamy porad indywidualnych dotyczących różnorodnych aspektów wychowania i kształcenia,
 • prowadzimy zajęcia warsztatowe
 • prowadzimy prelekcje w placówkach oświatowych i w poradni
 • realizujemy dyżury pracowników poradni w szkołach w dniach wywiadówek (porady indywidualne)
 • udzielamy porad psychologiczno – pedagogicznych w punktach konsultacyjnych (szczegóły w zakładce ogłoszenia/ aktualności)

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ  KIEROWANEJ DO RODZICÓW 

Warsztaty / zajęcia psychoedukacyjne:

 • Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice – warsztaty psychoedukacyjne
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – zajęcia psychoedukacyjne
 • Porady, konsultacje, instruktaż logopedyczny

Spotkania tematyczne / prelekcje:

 • Jak przygotować dziecko do szkoły?
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych dziecka
 • Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Jak widzi moje dziecko – funkcjonalne wzrokowe możliwości z daną wadą wzroku
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem?
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
 • Wybór szkoły ponadpodstawowej

Konsultacje i porady tematyczne

 • Wykorzystanie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dzieckiem
 • Jak widzi moje dziecko – funkcjonalne możliwości wzrokowe  dziecka z wadą wzroku – (indywidualne konsultacje)
 • Jak słyszy moje dziecko – funkcjonalne możliwości słuchowe dziecka z wadą słuchu – (indywidualne konsultacje)
 • Moje dziecko ma autyzm – co dalej?

Inne formy – prosimy zgłaszać zapotrzebowanie poprzez bezpośredni kontakt (sekretariat).

Zapisy przyjmujemy  osobiście w sekretariacie lub rejestracji.

Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego w sprawie zgłoszeń nr tel.56 622 29 91 lub mailowego na adres sekretariat@ppp.torun.pl

 

PORADINIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uruchamia Punkty Konsultacyjne dla Rodziców 

W wybranych placówkach oświatowych naszego miasta, w ustalone wtorki i czwartki w godzinach 16:00 – 18:00 dyżurować będą specjaliści PPP, ponadto w każdą środę dyżur odbywać się będzie również w siedzibie poradni (przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6).

Z bezpłatnej konsultacji można skorzystać w dowolnym punkcie, bez uprzedniego umówienia.

GRAFIK KONSULTACJI 

 

Przypominamy że cały czas funkcjonuje bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i rodziców

Komunikat MEiN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców.

Szczegółowe informacje – TUTAJ

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu

Zachęcamy uczniów przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne do skorzystania z bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie otrzymają bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy. Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i są dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Telefon zaufania i bezpłatny czat internetowy dla uczniów przeżywających trudności 

Młodzi ludzie, którzy przeżywają trudności wpływające na zdrowie psychiczne, mogą skorzystać z bezpłatnego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dzwoniąc pod numer 800 12 12 12, otrzymają profesjonalne wsparcie psychologiczne. Rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość

Dzieci i młodzież mogą skorzystać także z czatu internetowego. Nie wymaga on logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.

Telefon i czat są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu! 

Więcej informacji na temat Dziecięcego telefonu Zaufania można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Dziecka.


DLA RODZICÓW

Rodzicom oferujemy wsparcie w postaci:

 • udzielamy porad w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, z problemami wychowawczymi, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami w rozwoju, dyslektycznym, z wadą wymowy, z niepełnosprawnościami
 • oferujemy pomoc w wyborze szkoły i zawodu
 • udzielamy porad indywidualnych dotyczących różnorodnych aspektów wychowania i kształcenia,
 • prowadzimy zajęcia warsztatowe
 • prowadzimy prelekcje w placówkach oświatowych i w poradni
 • realizujemy dyżury pracowników poradni w szkołach w dniach wywiadówek (porady indywidualne)
 • udzielamy porad psychologiczno – pedagogicznych w punktach konsultacyjnych (szczegóły w zakładce ogłoszenia/ aktualności)

OFERTA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ  KIEROWANEJ DO RODZICÓW 

Warsztaty / zajęcia psychoedukacyjne:

 • Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice – warsztaty psychoedukacyjne
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – zajęcia psychoedukacyjne
 • Porady, konsultacje, instruktaż logopedyczny

Spotkania tematyczne / prelekcje:

 • Jak przygotować dziecko do szkoły?
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych dziecka
 • Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Jak widzi moje dziecko – funkcjonalne wzrokowe możliwości z daną wadą wzroku
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem?
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
 • Wybór szkoły ponadpodstawowej

Konsultacje i porady tematyczne

 • Wykorzystanie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dzieckiem
 • Jak widzi moje dziecko – funkcjonalne możliwości wzrokowe  dziecka z wadą wzroku – (indywidualne konsultacje)
 • Jak słyszy moje dziecko – funkcjonalne możliwości słuchowe dziecka z wadą słuchu – (indywidualne konsultacje)
 • Moje dziecko ma autyzm – co dalej?

Inne formy – prosimy zgłaszać zapotrzebowanie poprzez bezpośredni kontakt (sekretariat).

Zapisy przyjmujemy  osobiście w sekretariacie lub rejestracji.

Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego w sprawie zgłoszeń nr tel.56 622 29 91 lub mailowego na adres sekretariat@ppp.torun.pl