Programy edukacyjne

GŁÓWNY KIERUNEK PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

 


PROGRAMY PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ:

"W kręgu zabawy" autorstwa Jadwigi Pytlarczyk
Program został dostosowany do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Wyznacza on właściwe proporcje między wychowaniem a kształceniem w warunkach wzmożonej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Tytuł nawiązuje do zabawy, jako podstawowej formy aktywności małego dziecka. Podstawowe założenia tego programu oparte są na czterech filarach edukacji, będących celami ogólnymi kształcenia. Są to:

  • Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza)
  • Uczyć się, aby działać (umiejętności)
  • Uczyć się, aby być (system wartości i postaw)
  • Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie)

Program zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które powinny być realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Realizacja tego programu gwarantuje nie tylko nabycie przez dziecko umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, ale także rozwijanie uzdolnień i możliwości indywidualnych.

"Klucz do uczenia się" autorstwa Galiny Doyla (moduły matematyczne i literackie)
Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Klucz do uczenia się" jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskiego. Zakłada on, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: samoregulacji, poznawcze i komuniktywne. Program pozwala dziecku posiąść i w wybrany sposób stosować narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów. Więcej o programie

W przedszkolu realizowane są również AUTORSKIE PROGRAMY stworzone przez naszych pedagogów:

  • Toruń mój rodzinny dom, moja mała ojczyzna - autorstwa Joanny Konery
  • Świat dziecięcej wyobraźni - stymulowanie dyspozycji twórczych dzieci - autorstwa Aleksandry Bober 
  • Dziecko w świecie wartości - autorstwa Katarzyny Brodowskiej
  • Program adaptacji dla dzieci nowo przyjętych - autorstwa Haliny Jankowskiej i Lidii Kłos
  • Bezpieczny przedszkolak - program profilaktycznyautorstwa Karoliny Wiwatowskiej i Katarzyny Brodowskiej