Organizacja pracy

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(Dzieci 3 – 4 letnie)

600 – 800 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne

- dodatkowe działania edukacyjne – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju

dziecka; praca z dzieckiem zdolnym

810 - 820 - zabawa ruchowa

820 - 830 - czynności samoobsługowe (przygotowanie do  śniadania)

830- 900  - śniadanie

900 – 930 - zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczycieli wynikające

z aktywności dzieci, związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego

930 – 1130 - zabawy w sali organizowane lub dowolne wynikające z zainteresowania dzieci

- zabawy na powietrzu:( wg harmonogramu), zabawy na placu zabaw

1130 – 1145 - czynności samoobsługowe (przygotowanie do obiadu)

1145 – 1200 - zabawa ruchowa z całą grupą

1200  – 1230 - obiad

1230 – 1245 - czynności higieniczne i porządkowo - gospodarcze

1245 – 1315 - relaksacja po obiedzie

1315 – 1330 - czynności samoobsługowe ( przygotowanie do podwieczorku)

1330 – 1400 - podwieczorek

1400 – 1415 - zabawy kierowane w kole, na dywanie, zabawy paluszkowe

1415 – 1500 - dodatkowe działania edukacyjne - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym

1500 – 1630 - zabawy organizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań dzieci,

rozchodzenie się dzieci

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(Dzieci 5 – 6 letnie)

600 – 800 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne

- dodatkowe działania edukacyjne – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka; praca z dzieckiem zdolnym

815 - 830 - zestaw ćwiczeń porannych

830 - 900 - czynności samoobsługowe (przygotowanie do  śniadania)

- śniadanie

900 - 910 - zabiegi higieniczne

- przygotowanie do zajęć

910 – 1010 - zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczycieli wynikające

z aktywności dzieci, związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego

1010 – 1130 - zabawy w sali organizowane lub dowolne wynikające z zainteresowania dzieci

- zabawy na powietrzu:  zabawy na placu zabaw ( wg harmonogramu )

1130 – 1145 - czynności samoobsługowe (przygotowanie do obiadu)

1145 – 1200 - zabawa ruchowa

1200 – 1230 - obiad

1230 – 1245 - czynności higieniczne i porządkowo-gospodarcze

1245 – 1315 - zabawy na powietrzu - zabawy na terenie ( wg harmonogramu )

1315 – 1330 - czynności samoobsługowe (przygotowanie do podwieczorku)

1330 – 1400 - podwieczorek

1400 – 1410 - czynności higieniczne i porządkowo – gospodarcze

1410 – 1440 - relaksacja

1440 – 1500 - dodatkowe działania edukacyjne – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju

dziecka; praca z dzieckiem zdolnym

1500 – 1630 - zabawy organizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań dzieci,

rozchodzenie się dzieci