Dyrekcja

Przedszkolem kieruje Pani dyrektor mgr HALINA JANKOWSKA nauczyciel dyplomowany, z 34-letnim stażem, która funkcję tę pełni od 9 lat. Jest cenionym pedagogiem wychowania przedszkolnego i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz gimnastyki korekcyjnej, a także specjalistą z zakresu zarządzania oświatą, dla którego w każdej sytuacji liczy się dobro dziecka. Zajmuje się planowaniem, organizowaniem oraz nadzorowaniem pracy przedszkola.

PRZYJMUJE INTERESANTÓW

  •  wtorek godz.10:00-15:00

tel.: 56 622-56-36
e-mail: pm4@interia.pl 

praca w grupie "Biedronki" 

  •  środa godz.7:30-13:30

Funkcję wicedyrektora pełni Pani mgr LIDIA KŁOS nauczyciel dyplomowany, z 34-letnim stażem pracy w przedszkolu. Jest pedagogiem wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wyróżniającym się wysokimi umiejętnościami dydaktycznymi i zdolnościami organizacyjnymi. Posiada również specjalizację z gimnastyki korekcyjnej i z zakresu zarządzania oświatą.

PRZYJMUJE INTERESANTÓW

  •  środa godz.14:00-16:00

tel.: 56 622-56-36
e-mail: pm4@interia.pl