Odpłatność

Szanowni Rodzice

od 01.09.2022 r. stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 8zł / osobodzień

śniadanie - 2,45 zł

obiad - 3,95 zł

podwieczorek - 1,60 zł


ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Do 5-go dnia każdego miesiąca otrzymują Państwo informację dotyczącą odpłatności za przedszkole.

We wrześniu później, ze wzg. na zebranie od Państwa całej dokumentacji.

We wrześniu odpłatność stanowi suma opłat za wyżywienie i czesne za wszystkie dni robocze. W bieżącym roku wrzesień ma 22 dni robocze.

W październiku opłatę stanowi opłata za wyżywienie + czesne za ilości dni roboczych minus nieobecności z poprzedniego miesiąca tj. września. Kolejne miesiące analogicznie do października.

Czesne:

Godziny od 08.00-13.00 – 0,00 zł – są to godziny obowiązkowe, z realizacją podstawy programowej.

Każda rozpoczęta godzina: 6.00-8.00 oraz 13.00-16.30 – 1,00 zł lub 0,50 zł dla rodzeństw.

Godziny można zmieniać tylko od 1-go dnia każdego miesiąca.

Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00!!!

Dzieci 6-letnie nie płacą czesnego (tylko wyżywienie).

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE należy regulować do 10-go dnia każdego miesiąca, zgodnie z podpisanym oświadczeniem godzinowym.

BANK MILLENNIUM

19 1160 2202 0000 0001 7623 5979

(z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, za które uiszczana jest opłata

oraz nazwy GRUPY)

np. Jan Kowalski, Zuchy