Odpłatność

Zgodnie Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2013 poz.827) opłata za każdą godzinę świadczeń obejmujących nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanych w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, czyli przed 8:00 i po 13:00 (podstawa programowa), ustalona została w wysokości 1zł.

Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) przy zgłoszeniach do przedszkola dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas realizacji podstawy programowej i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

Opłatę miesięczną za zajęcia świadczone przez przedszkole wykraczające ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie należy dokonywać  z góry w terminie 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.
BANK MILLENIUM 19 1160 2202 0000 0001 7623 5979 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy.

Opłata zależy od liczby zadeklarowanych godzin w miesiącu, np.

                  19 dni20 dni21 dni22 dni23 dni
6 godz.- 19,- 20,- 21,- 22,- 23,- 
7 godz.-     38,- 40,- 42,- 44,- 46,- 
8 godz.- 57,- 60,- 63,- 66,- 69,- 
9 godz.- 76,- 80,- 84,- 88,- 92,- 
10 godz.-95,- 100,- 105,- 110,-  115,- 

 

 

 

 

 

Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie trzech posiłków dziennie. Opłata za wyżywienie to koszty produktów żywnościowych ustalone w postaci dziennej stawki żywieniowej. Ulega zwrotowi w następnym miesiącu, zależnie od ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu. Aktualna dzienna stawka żywieniowa wynosi 6.00 zł.

Od miesiąca 1.04.2021 r. stawka żywieniowa wzrośnie na 7 zł.