Odpłatność

Szanowni Państwo!


Od 01.11.2023 r. stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 9 zł / osobodzień


Śniadanie – 2,80 zł

Obiad – 4,30 zł

Podwieczorek – 1,9 zł


Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1096/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023 r.
od 1 września 2023 roku ulega zmianie wysokość opłaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci do lat 6,

z dotychczasowej opłaty w wysokości 1 zł na opłatę w wysokości 1,30zł
za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu.

Uchwała 1096/23

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Do 5-go dnia każdego miesiąca otrzymują Państwo informację dotyczącą odpłatności za przedszkole.

We wrześniu później, ze wzg. na zebranie od Państwa całej dokumentacji.

We wrześniu odpłatność stanowi suma opłat za wyżywienie i czesne za wszystkie dni robocze. W bieżącym roku wrzesień ma 22 dni robocze.

W październiku opłatę stanowi opłata za wyżywienie + czesne za ilości dni roboczych minus nieobecności z poprzedniego miesiąca tj. września. Kolejne miesiące analogicznie do października.

Czesne:

Godziny od 08.00-13.00 – 0,00 zł – są to godziny obowiązkowe, z realizacją podstawy programowej.

Każda rozpoczęta godzina: 6.00-8.00 oraz 13.00-16.30 – 1,30 zł lub 0,65 zł dla rodzeństw.

Godziny można zmieniać tylko od 1-go dnia każdego miesiąca.

Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00!!!

Dzieci 6-letnie nie płacą czesnego (tylko wyżywienie).

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE należy regulować do 10-go dnia każdego miesiąca, zgodnie z podpisanym oświadczeniem godzinowym.

BANK MILLENNIUM

19 1160 2202 0000 0001 7623 5979

(z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, za które uiszczana jest opłata

oraz nazwy GRUPY)

np. Jan Kowalski, Zuchy