Logopeda

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE prowadzone są przez logopedę mgr Jolantę Szumną

  • logoterapia
  • profilaktyka logopedyczna 

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

  • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
  • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb; 
  • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej; 
  • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
  • konsultacje dla zainteresowanych rodziców;

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

  • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
  • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
  • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Konsultacje dla rodziców 
są prowadzone w piątki w godz. 13:00-14:00 

Przykładowe ćwiczenia logopedyczne do wykonywania przez dzieci w domu: