Specjaliści

 KONSULTACJE Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

 

SPECJALIŚCI

Konsultacje

Dzień tygodnia

Godzina

Logopeda

Marzena Głowińska

 

 


Pedagog specjalny

Katarzyna Weręgowska

 

 


Psycholog

Sandra Siemianowska

 

 


Katecheta

Małgorzata Beszczyńska

 

 

 

 

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE prowadzone są przez logopedę mgr Marzena Głowińska

 • logoterapia
 • profilaktyka logopedyczna 

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb; 
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej; 
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców;

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Konsultacje dla rodziców 
są prowadzone w każdy 

Przykładowe ćwiczenia logopedyczne do wykonywania przez dzieci w domu: