Programy edukacyjne i profilaktyczne

 • "Czytające przedszkola" program edukacji czytelniczej propagujący codzienne głośne czytanie dzieciom związany z akcją "Cała Polska czyta dzieciom".
 • "Czyste powietrze wokół nas" program edukacji prozdrowotnej przedszkolaków służący ochronie ich zdrowia przed narażeniem na dym tytoniowy.
 • "Mamo, tato wolę wodęprogram edukacyjny, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
 • "Misja Velvetki" ogólnopolski program kształtujący nawyki higieniczne dedykowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców oraz nauczycieli.
 • "Akademia super przedszkolaka" akcja, której celem jest zwrócenie uwagi dzieci na zasady zdrowego odżywiania oraz zasady dobrego zachowania się.
 • "Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS?" projekt adresowany jest do dzieci sześcioletnich, prowadzony w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i  Zwalczania AIDS.
 • "Pogromcy zarazków" ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli, którego celem jest edukacja w zakresie higieny i promowanie prawidłowych nawyków higienicznych wśród najmłodszych.
 • "Przyjaciele Zippiegomiędzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.
 • "Akademia Aquafreshnajwiększy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach. 
 • "Kubusiowi przyjaciele natury" ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
 • "Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej" narodowy program, którego celem jest powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa, zmniejszanie na drodze żywieniowej i aktywności fizycznej częstości występowania nadwagi i otyłości oraz zmniejszanie zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce.