Strategia Rozwoju Edukacji

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023. Jest to dokument określający potencjał, cele, zadania oraz wyznaczający optymalne kierunki rozwoju toruńskiej oświaty. 

Dokument strategiczny dotyczący rozwoju edukacji na terenie Torunia został opracowany po raz pierwszy. Strategia powstała przy zaangażowaniu wielu środowisk powiązanych z edukacją: radnych Miasta Torunia, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, uczelni wyższych, organizacji zrzeszających pracodawców, oświatowych związków zawodowych, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, organizacji pozarządowych, samorządów uczniowskich oraz jednostek Urzędu Miasta Torunia. Koordynatorem prac był dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

Opracowanie projektu Strategii odbyło się w oparciu o Metodę Aktywnego Planowania Strategii (MAPS). Jej istotą jest założenie, że informacja i wiedza potrzebne do opracowania strategii istnieją, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach lokalnych ekspertów.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem poniżej:

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023